บุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

บุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
(วางพานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง)
และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2562

การเพาะปลูกเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ PGS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท้องถิ่นสู่การค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน กิจกรรมการอบรม เรื่อง “การเพาะปลูกเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ PGS”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2562
ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

การสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และห่วงโซ่มูลค่าการผลิตกาแฟในจังหวัดลำปาง

กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง มุ่งเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับเพื่อนใหม่

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมเสวนา "มากกว่าการเดินทาง"

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้างการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิทยากร คุณทายาท เดชเสถียร (บอล) และคุณพิศาล แสงจันทร์ (ยอด) จากรายการ "หนังพาไป"

TULP Online Service

 

       
 
 
 

 

 

 

Link Service

Room Online

Form Online

TULP PR

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม มิถุนายน 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2562 กรกฎาคม 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ. สิงหาคม 2562 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ กันยายน 2562 ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ระบบวันลาออนไลน์ ตุลาคม 2562     Thammasat identity
    พฤศจิกายน 2562     TULP Channel
    ธันวาคม 2562        

 

แบบประเมินออนไลน์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ) เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการหัวข้อเรื่อง "เมืองโบราณเวียงตาล จากการสำรวจเบื้องต้นทางโบราณคดี" และหัวข้อเรื่อง "มองเศรษฐกิจล้านนาผ่านเส้นทางการค้ากองคาราวาน"
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
  แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล    
  แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด    
  แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด    

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  50   Peoples online

You IP: 3.226.251.205