ผู้บริหารศูนย์ลำปางศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง

 


อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
 

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง
Our location

ติดต่อสอบถาม

    

ท่าพระจันทร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
Tel. +66 (0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
Tel. +66 (0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel. +66 (0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel. +66 (0)5423-7999
Fax +66 (0)5423-7999 ต่อ5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  139  Guests online