สถิติบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)

ปี พ.ศ.2561

ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ.2559


ปี พ.ศ.2558


ปี พ.ศ.2557