จุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

      สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานฯ มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ มีความเชื่อมโยง และสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานฯ ดังนี้

จุดมุ่งหมายองค์กร (Purpose)
ให้บริการอย่างมีระบบมีมาตรฐานและนวัตกรรม ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ทันท่วงที่

วิสัยทัศน์
เป็นต้นแบบของหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและนวัตกรรมเป็นเลิศ

นโยบายคุณภาพ
สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร มธ.มุ่งมั่นให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง ทันเวลาและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ และประชาชน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  137   Peoples online

3.226.245.48