กองวิเทศสัมพันธ์สัญจร

กองวิเทศสัมพันธ์ ที่สัญจรมายัง มธ. ศูนย์ลำปาง เพื่อชี้แจงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่าน Strategic partnership

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ.ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2561 ณ มธ.ศูนย์ลำปาง
(4 ส.ค. 2561)

นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปางชนะการประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ คว้าเงินรางวัล มากกว่า 1 แสนบาท

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ TOEIC

สำหรับ นศ. มธ. และบุคคลทั่วไป
กำหนดสอบ วันที่ 24 พ.ย. 2561
เวลา 13.00-15.30 น. ณ มธ.ศูนย์ลำปาง

นศ. มธ.ศูนย์ลำปาง ได้รับสิทธิสมัครสอบ ราคา 700 บาท/1,000 บาท
รับสม้ครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561 ณ ห้อง 3116 ชั้น 1
อาคารเรียนรวมห้าชั้น (พี่แอน/พี่เพ่ย)

ติดต่อ 0-5423-7993
ต่อ 5124 หรือ 5403

หมายเหตุ หากจำนวน นศ.ที่สอบไม่ถึง 30 คน จะไม่มีการจัดสอบ

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

เด็กเก่งธรรมศาสตร์ลำปาง คว้าทุน ศ. คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี ด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงที่สุดใน 3 หลักสูตร

 

Agon Shu Foundation Delegation to Scholarship Awards Ceremony 2018

Thammasat University Lampang Campus (5 September 2018)

โครงการนิติการสัญจร

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการนิติการสัญจร (2 พ.ค.2561)

 

Online Service

Form Online

TULP PR

ระบบวันลาออนไลน์ แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2561 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รายงานประจำปี
ตารางห้องเรียนออนไลน์ (Calendar) ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain) รวมภาพกิจกรรม
ตารางห้องเรียนออนไลน์ (พฤศจิกายน 2561)     Thammasat identity
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     TULP Channel
ระบบจองห้อง Study Room ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง        

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

แบบประเมินออนไลน์

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    

Our location

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423-7999
+66(0)5423-7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  13  Peoples Online

You IP: 54.221.75.115