ผู้บริหารศูนย์ลำปางรองศาสตราจารย์  ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง

 


อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
 

อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
 

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

 

 
 You IP: 54.80.157.133
Browser: Unknown Browser  OS: Unknown OS Platform